UNESCO, archived by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Note: This calendar view maps the number of captures of https://iite.unesco.org/ru/news/tema-medijno-informatsionnoj-gramotnosti-stala-klyuchevoj-v-povestke-mezhdunarodnoj-vstrechi-posvyashhennoj-prioritetnym-napravleniyam-deyatelnosti-programmy-unesco-informatsiya-dlya-vseh/, not how many times the site was actually updated.

Look Up URL in general Internet Archive web collection.