Tallinn: Tervise Arengu Instituudi, 2011. 168 p.
Authors: 
Trummal, Aire
Gluškova, Natalja
Murd, Merily
Organizations: 
Estonia. Tervise Arengu Instituut
ISSN: 
2228-088X
Description: 
Uuringut „HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“ teostati 2010. aastal neljandat korda. Andmekogumist teostati kahes vanusrühmas: 10–18-aastased üldhariduskoolide õpilased ning 19–29-aastased noored. Uuringu viis läbi Tervise Arengu Instituut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade Eesti noorte HIV-nakkusega seotud teadmistest, arusaamadest ja suhtumistest, seksuaalkäitumisest, kondoomi kasutamise harjumustest ja testimisest HIV-i suhtes. Regulaarne andmekogumine võimaldab jälgida riskikäitumist ja sellega seotud näitajate trende ajas. Kogutud andmed aitavad planeerida noortele suunatud ennetustegevusi Eestis ning hinnata riikliku HIV-i ja AIDS-i strateegia 2006–2015 tegevuste tulemuslikkust. Koostatud uuringuraport on eelkõige suunatud seksuaaltervise ja HIV-i ennetamisega seotud spetsialistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele.
Regions: 
Populations: 
Languages: 
Record created by: 
IIEP