<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 12:41:58 Jun 12, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

Sverige nu partner till Unescos internationella år för urfolksspråk

Unesco har nu beviljat Sveriges ansökan om att bli partner till FN:s internationella år för urfolksspråk som infaller 2019. Det internationella året för urfolksspråk ska…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny…

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till…