Ministry of Health, 2004. 57 p.
Organizations: 
Suriname. Ministry of Health
Description: 
Doelstellingen, uitgangspunten en strategieën. Algemeen doel - Het terugdringen van de verdere verspreiding van HIV/Aids en het minimaliseren van de negatieve gevolgen van HIV/Aids op de samenleving. Subdoelen: 1. Het ontwikkelen en versterken van een mechanisme voor de nationale coördinatie van een multi-sectorale respons op HIV/Aids; 2. Het terugdringen van het risico op HIV infectie onder de Surinaamse bevolking in het algemeen en specifiek onder de geïdentificeerde kwetsbare groepen; 3. Het bevorderen van de sociale acceptatie van mensen die leven met HIV/Aids en hun actieve betrokkenheid en participatie in alle fasen van de nationale respons; 4. Het verhogen van de kwaliteit en verlenging van de duur van het leven van mensen met HIV/Aids; 5. Het vergroten van de beschikbaarheid van betrouwbare data voor effectieve beleidsformulering en – monitoring.
Languages: 
Record created by: 
IIEP